Překladatelské služby v německém jazyce

Překladatelské služby
v německém jazyce

Tlumočení
do německého jazyka

Tlumočení
do českého jazyka

Zpracování překladových projektů
            s využitím CAT nástrojů
            Studio 2017, MemoQ, Trados,
            Transit, Across...

IČO: 489 39 528
DIČ: CZ7201192328

Copyright © Adrian Palme.